Poola-Eesti Klubi Pro Polonia
Header

Poola

Poola Vabariik

Geograafiline asend:

Poola asub Kesk-Euroopas, Läänemere kaldal. Poolal on ühine piir Vene Federatsiooni Kaliningradi oblasti (210 km), Leedu (103 km), Valgevenemaa (416 km), Ukraina (529 km), Slovakkia (539 km) Tshehhimaa (790 km) ja Saksamaaga (467 km). Merepiir on 528 km. 

Pindala:

maismaa: 312 685 km2

teritoriaalmeri: 8 700 km2

lahed (Szczcinski ja Wislany): 1 200 km2 

Pinnamood: Madalikud, merepinnast allpool asuvad maa-alad – 91,3%. Edela-Poolas asub mäestik Sudetid kõrgeima mäetipuga Śnieżka (1605 m), Lõuna-Poolas aga Karpatid. Kõrgeimaks mäestikuks Poolas on Tatra mäed kõrgeima mäetipuga Rysy (2499 m). Tatra mägedest põhja pool asub mäestik Beskidid, Karpatide ida osas aga Beszczadid.

Pikimaks jõeks on Visla (1047 km), suuremaks järveks – Śniardwy (113,4 km2), sügavaimaks järveks aga Hańcza (108 m).

Kliima:

Mõõdukas üleminekukliima, suured erinevused aasta jooksul. 

Keskmised õhutemperatuurid:

Jaanuar: mererannikul ja ida-osas 0 kuni -1º, kirde-osas -4,5 kuni -5,5º, mägedes -7º

Juuli: rannikul 16,5º, lõuna-osas 19º. 

Sademed keskmiselt:  600 mm aastas 

Rahvaarv: 38,2 mln

 Majanduskasv (august 2012. a.): 2,4% 

Inflatsioon (august 2012. a.): 3,8% 

Töötuse määr (juuli 2012. a.): 12,3% 

Haldusjaotus

 Võimu detsentraliseerimine

27. juuli 1998. a seaduse alusel kehtib Poolas taas 3-astmeline riigi haldusjaotus (1975 – 1998 olnud 2-astmelise asemel).

            1. Vojevoodkondade (województwa) arvu on vähendatud 49-lt 16-ni. Uutes vojevoodkondades toimib kaksikstruktuur:

a) Vojevood (wojewoda) vastutab riigi keskvõimu poliitika elluviimise eest vojevoodkonnas, tema määrab ametlik valitsus.

b) Vojevoodkonnas tegutseb elanike poolt valitud sejmik – vojevoodkonna omavalitsus (samorząd wojewódzki), mis võttis enda kanda osa seaduses kindlaks määratud keskvõimu volitusi. Selle eesotsas seisab marszałek.

2. On kehtestatud keskmine haldusaste – powiat, mida juhib starosta. Starosta määrab demokraatlikul teel valitud powiati nõukogu (rada powiatu). Powiat’te on 380 (sh 65 munitsipaalset) ja nad said rea vojevoodi volitusi, eriti koolituse, kultuuri ja tervishoiu alal.

            3. Põhiaste – vald (gmina) – on säilitatud. Gminasid on 2489. Maal asuvaid gminasid juhivad wojtid , linnas – linnapead (burmistrzy), üle 100 000 elanikuga linnade eesotsas on presidendid.

Vallavanemaid, linnapeasid ja presidente määrab demokraatlikul teel valitud gmina nõukogu (rada gminy).

            Kõigil omavalitsusorganitel on oma eelarved, mille raames nad tegutsevad.

            Poola haldusreform aitab kaasa Euroopa Liidu regionaalpoliitika standardite rakendamisele Poolas. 

Vojevoodkondade keskused:

Zachodniopomorskie – Szczecin, Pomorskie – Gdańsk, Warmińsko-Mazurskie – Olsztyn, Podlaskie – Białystok, Lubuskie – Zielona Góra, Wielkopolskie – Poznań; Kujawsko-Pomorskie – Bydgoszcz, Łódzkie – Łódź;, Mazowieckie – Warszawa, Lubelskie – Lublin, Dolnoślłskie – Wrocław, Opolskie – Opole, Śląskie – Katowice, Świętokrzyskie – Kielce, Małopolskie – Kraków, Podkarpackie – Rzeszów.

Suurim vojevoodkond Poolas – Mazowieckie (5 mln elanikku, 37 000 km2 ), väiksemad -Lubuskie (1 mln elanikku, 11 000 km2) ja Opolskie (1,3 mln elanikku, 9 500 km2).

Pealinn: Varssavi – 1,6 milj. elaniku 

Riigikeel: poola 

Rahaühik: 1 zlott (PLN) = 100 grossi 

Valuutakurss: 1 Euro = 4,10 PLN

Riigipühad:

1. mai – Riigipüha

3. mai – 3. Mai Rahvuspüha – 3. Mai Konstitutsiooni vastuvõtmise aastapäev

11. november – Iseseisvuspäev

 Vabad päevad:

1. jaanuar – uusaasta

ülestõusmispühade esimene püha

ülestõusmispühade teine püha

1. mai – riigipüha

3. mai – rahvuspüha

Ristineljapäev

15. august – Pühima Neitsi Maarja taevassevõtmise püha

1. november – hingede päev

11. november – Iseseisvuspäev

25. detsember – esimene jõulupüha

26. detsember – teine jõulupüha

Tähtsaimad kahepoolsed lepingud:

1. Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse leping (allakirjutatud 06.05.1993, jõustunud 06.08.1993) 

2. Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (allakirjutatud 09.05.1994, jõustunud 09.12.1994) 

3. Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline leping õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil-, töö- ning kriminaalasjades (allakirjutatud 27.11.1998., jõustunud märtsist 2000)

4. Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse turismikoostöö kokkulepe (22.09.2004., jõustunud 22.02.2005.)

 rohkem infot Poola kohta: www.poland.gov.pl

Poola kaart: www.pilot.pl