Poola-Eesti Klubi Pro Polonia
Header

Klubist

Tervitame Poola-Eesti Klubi Pro Polonia kodulehel!

Poola-Eesti Klubi MTÜ Pro Polonia on loodud 2003. aastast seltsinguna tegutsenud Poola-Eesti Äriklubi baasil. Lisaks ärimeestele on Klubi nüüdsest avatud kõigile, kes on Poolast huvitatud ja soovivad Pro Polonia Poolat tutvustavates projektides kaasa lüüa.

MTÜ Pro Polonia eesmärgid:

  • Eesti-Poola majandus- ja kultuurialase koostöö tõhustamine.
  • Koolituste ja seminaride korraldamine.
  • Ühisturunduslike ürituste korraldamine ja läbiviimine.
  • Heategevuslike ürituste korraldamine ja toetamine.
  • Ettevõtjate ühistegevuse arendamine ja omavahelise koostöö korraldamine ning edendamine.
  • Ettevõtluspäevade korraldamine.
  • Messide ja ettevõtete ühiskülastuste korraldamine.
  • Riikliku ja erasektori vahelise koostöö ja infovahetuse korraldamine.
  • Kultuuriürituste korraldamine.
  • Poolat tutvustavate meediamaterjalide ja väljaannete avaldamine.

Klubi juhatus:

Daimar Elp, Elle Muuga ja Triina Utt

Kõiki, kes soovivad osaleda Pro Polonia töös, palume kirjutada aadressile propolonia@poola.ee

Küsimustega pöörduge palun samal aadressil: propolonia@poola.ee