Poola-Eesti Klubi Pro Polonia
Header

O klubie

Polsko-Estoński Klub MTÜ Pro Polonia powstał na bazie działającego przy Ambasadzie RP w Tallinie od 2003 r. Polsko-Estońskiego Klubu Biznesu. Poza przedsiębiorcami Klub jest teraz otwarty dla wszystkich, kto interesuje się Polską i chce uczestniczyć w promujących Polskę projektach MTÜ Pro Polonia.

Podstawowe cele MTÜ Pro Polonia:

– wzmocnienie Polsko-Estońskiej współpracy w zakresie gospodarki i kultury,

– organizacja szkoleń i seminariów,

– organizacja imprez wspierających wspólny rynek,

– organizacja i wsparcie imprez charytatywnych,

– rozwój wspólnej działalności przedsiębiorców, organizacja i rozwój współpracy pomiędzy nimi

– organizacja warsztatów biznesowych,

– organizacja wspólnego zwiedzania targów i przedsiębiorstw,

– organizacja współpracy i wymiany informacyjnej pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym,

– organizacja imprez kulturalnych,

– Promocja Polski w mediach oraz wydanie materiałów o Polsce.

Ankieta członkowska

Zarząd MTÜ Pro Polonia:

Daimar Elp

Magdalena Viks

Oksana Kustova

Kontakt: propolonia@poola.ee